Může se kratom kombinovat s alkoholem?

bechermarket.cz

 Jedná se o nebezpečnou kombinaci, protože alkoholické nápoje mohou interagovat s alkaloidy kratomu a zvyšovat jejich účinnost, což vede k nežádoucím účinkům, jako je nevolnost, závratě a zhoršená koordinace.

Kromě toho může alkohol maskovat účinky účinných látek kratomu a vést k užívání vyšších dávek, než by jinak bylo bezpečné.

pozor na závislost

Kratom i alkohol mohou navíc při samostatné konzumaci v nadměrném množství vyvolávat závislost - při jejich kombinaci se riziko exponenciálně zvyšuje. 

Proto je v zájmu ochrany vlastního zdraví a pohody nejlepší se míchání těchto dvou látek zcela vyhnout.