Benigní Paroxysmální Polohové Vertigo (BPPV): Příznaky & Léčba!

Pro mnohé z nás je udržení rovnováhy samozřejmostí. U lidí trpících benigním paroxysmálním polohovým vertigem (BPPV) však mohou i jednoduché činnosti vést ke ztrátě rovnováhy a závratím.

K BPPV dochází, když se malé krystalky, které nám pomáhají udržovat rovnováhu, uvolní a posunou se do nesprávné polohy. To může způsobit závratě, točení hlavy a dokonce nevolnost.

BPPV lze naštěstí léčit pomocí řady jednoduchých cvičení. Tato cvičení pomáhají vrátit krystaly zpět na své místo, takže můžete znovu získat rovnováhu a žít svůj život bez obav ze závratí.

Pokud trpíte BPPV, nezoufejte. Existují možnosti léčby, které vám pomohou vrátit život do správných kolejí.

Co je Benigní paroxysmální polohové vertigo (BPPV)?

BPPV je porucha, která vede k náhlé ztrátě rovnováhy. Příčinou je problém s vnitřním uchem, konkrétně s krystaly, které nám pomáhají udržovat rovnováhu. Tyto krystaly se mohou uvolnit a přesunout do nesprávné části ucha, což může narušit rovnováhu a způsobit závratě.

BPPV lze léčit pomocí řady jednoduchých cvičení, která pomáhají vrátit krystaly zpět na místo. Většina lidí zaznamená výrazné zlepšení již po několika kolech léčby.

Pokud pociťujete závratě nebo ztrátu rovnováhy, je důležité navštívit lékaře, který určí, zda trpíte BPPV. Léčba je dostupná a může pomoci zlepšit kvalitu vašeho života.

Příznaky

Závratě jsou jedním z nejčastějších příznaků při změně polohy hlavy. Většina lidí pociťuje závratě při převalování v posteli, vstávání, pohledu vzhůru nebo ohýbání se. To může být doprovázeno nevolností a ztrátou rovnováhy. Příznaky obvykle trvají jen asi minutu.

Pokud se u vás vyskytuje některý z následujících příznaků, můžete mít BPPV:

  • Závratě
  • Závratě
  • Nevolnost
  • Pocit nerovnováhy nebo nestálosti

Pokud pociťujete některý z těchto příznaků, je důležité navštívit lékaře, aby zjistil, zda trpíte BPPV. Existují možnosti léčby, které vám mohou pomoci zlepšit kvalitu života.

Druhy BPPV

1.Porucha zadního kanálku

Nejčastěji bývá postižen zadní kanál. Obvykle se totiž objeví, když člověk leží na boku na postižené straně, a obvykle do 60 sekund odezní. Lidé mají potíže nejčastěji v posteli, kde je závrať může probudit. Během dne se může objevit při otáčení hlavy v poloze na zádech nebo na zádech.

Při závrati se vyskytuje nystagmus, což je kmitavý pohyb očí, který má různé charakteristiky podle toho, který kanál je postižen. U zadního kanálu se nystagmus objeví přibližně do 10 sekund po změně polohy a bije směrem k postiženému uchu. V závislosti na směru pohledu očí pacienta může mít také vzestupnou složku, kdy je směr nystagmu také směrem k čelu. Dalším charakteristickým rysem nystagmu tohoto kanálu je průběh crescendo-decrescendo, což je postupné zvyšování intenzity až do maxima, po němž následuje útlum.

2.Porucha laterálního kanálku

BPPV se může projevovat dvěma způsoby – poruchou zadního kanálu a poruchou laterálního kanálu. Při poruše laterálního kanálu se při přetáčení na obě strany objevuje nystagmus – neboli nekontrolovatelné pohyby očí. Reakce je obvykle silnější při přetáčení na postiženou stranu. Nystagmus se v tomto případě objevuje bez latence a trvá přibližně jednu minutu. Vyskytuje se pouze v horizontálním směru, směrem ke stropu nebo k zemi. Tento typ BPPV představuje 10-12 % všech případů.

3.Porucha předního kanálku

Porucha předního kanálu je vzácný typ BPPV, který postihuje asi 2-3 % lidí. Vzniká při pohybu hlavy do určité polohy a poté se spontánně upraví.

Nenechte si závratěmi zničit život

Pokud trpíte benigním paroxyzmálním polohovým vertigem (BPPV), víte, že i jednoduché činnosti mohou vést k závratím a ztrátě rovnováhy. Naštěstí existuje léčba BPPV. Série jednoduchých cviků vám pomůže vrátit krystaly na své místo, abyste mohli znovu získat rovnováhu. U většiny lidí dochází k výraznému zlepšení již po několika kolech léčby.

Pokud pociťujete závratě nebo ztrátu rovnováhy, je důležité navštívit lékaře, který určí, zda trpíte BPPV. Léčba je dostupná a může vám pomoci zlepšit kvalitu života.

Tipy pro zvládání s příznaky

Pokud trpíte benigním paroxyzmálním polohovým vertigem (BPPV), víte, že náhlý nástup závratí a ztráta rovnováhy může skutečně narušit váš život. Existuje několik věcí, které vám mohou pomoci vyrovnat se s příznaky a pokračovat v životě.

Nejprve je důležité navštívit lékaře, který určí, zda trpíte BPPV. Existují možnosti léčby, které vám mohou pomoci zlepšit kvalitu života.

Za druhé, existují některé jednoduché změny životního stylu, které vám pomohou zmírnit příznaky. Například se vyhýbejte rychlým pohybům nebo změnám polohy. Pokud musíte měnit polohu, dělejte to pomalu a opatrně. Vyhněte se také dlouhému stání.

A konečně, stres může vaše příznaky zhoršit. Snažte se relaxovat a každý den si udělejte čas pro sebe. Pomoci může meditace, jóga nebo hluboké dýchání.

Pokud trpíte BPPV, existují léčebné postupy a strategie zvládání, které vám mohou pomoci zvládnout příznaky a pokračovat v životě.

Léčba

K léčbě BPPV lze použít několik různých polohovacích manévrů. Tyto manévry slouží k návratu krystalů otokonia z oblasti kanálků (v blízkosti ucha) do oblasti uší (v blízkosti mozku). Polohovací manévry by se měly provádět pouze jednou v průběhu léčby.

1.EPLEYHO manéver

Tento manévr se používá při postižení zadního polokruhovitého kanálu. Pacient sedí na lehátku, dolní končetiny má natažené před sebou a hlavu otočenou o 45° na postiženou stranu. Poté se s pomocí terapeuta nebo samostatně dostane do polohy na zádech s hlavou přes okraj lehátka a v této poloze zůstane 2 minuty. Poté otočí hlavu pacienta o 90° na opačnou stranu. Nakonec se pomalu (s hlavou otočenou o 45° na nepostiženou stranu) protáhne a zůstane v této poloze další 2 minuty.

2.Seamountův manévr

Seamountův manévr se používá při postižení zadního polokruhovitého kanálu. Pacient sedí na lehátku s hlavou otočenou o 30° na zdravou stranu. Při zachování polohy hlavy je rychle položen na postiženou stranu (s pohledem šikmo ke stropu). Pacient zůstane v této poloze po dobu 30 sekund a poté je při zachování polohy hlavy (pohled směřuje šikmo ke gauči) umístěn na druhou stranu přes polohu vsedě po dobu 1 minuty.

3.BBQ Roll

BBQ Roll je skvělý způsob léčby vestibulárních problémů na postižené straně těla. Nejprve si pacient na jednu minutu lehne na postiženou stranu. Poté se přetočí na záda a další minutu se přisává. Poté se na další minutu otočí na nepostižený bok. Nakonec skončí v poloze vleže na zádech na další minutu. Celý tento proces by měl trvat celkem asi pět minut.

Jak žít s BPPV?

1. Navštivte lékaře

Pokud trpíte BPPV, je důležité navštívit lékaře, který určí, zda tímto onemocněním trpíte. Existují léčebné postupy, které vám mohou pomoci zlepšit kvalitu života.

2. Vyhýbejte se rychlým pohybům nebo změnám polohy

Pokud trpíte BPPV, měli byste se vyvarovat rychlých pohybů nebo změn polohy. Pokud musíte měnit polohu, dělejte to pomalu a opatrně. Vyvarujte se také dlouhého stání.

3. Snažte se každý den odpočívat a udělat si čas na sebe

V neposlední řadě může stres zhoršit vaše příznaky. Snažte se každý den relaxovat a věnovat si čas sami sobě. Pomoci může meditace, jóga nebo hluboké dýchání.

4. Dodržujte předepsanou léčbu

Pokud trpíte BPPV, existují léčebné postupy a strategie, které vám mohou pomoci zvládnout příznaky a pokračovat v životě. Léčba obvykle zahrnuje polohovací manévry, jejichž cílem je vrátit krystalky otokonia do správné oblasti ucha. Tyto manévry by měly být v průběhu léčby provedeny pouze jednou.

5. Buďte trpěliví

Zotavení z BPPV může nějakou dobu trvat. Buďte trpěliví a dodržujte předepsanou léčbu. Časem by se vaše příznaky měly zlepšit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Send this to a friend