Cytologie: Vyšetření, Jak Interpretovat Výsledky & Čemu Se Vyhnout!

Cytologie: Vyšetření, Jak Interpretovat Výsledky & Čemu Se Vyhnout!

Cytologie je studium buněk. Zahrnuje buněčnou biologii, cytogenetiku a cytometrii. První použití slova „cytologie“ se datuje do roku 1832, ale tento termín si získal popularitu až v roce 1875, kdy byl použit v článku o rakovinné prsní tkáni.

Cytologie je důležitá, protože nám pomáhá včas odhalit nemoci. To je zvláště důležité při diagnostice rakoviny, kde ji lidé mohou zachytit v dřívější fázi, než kdyby se řídili pouze příznaky.

Cytologie se vyvíjí s tím, jak byly v posledních letech zpřístupněny a vyvinuty nové technologie. S dostupnými technologiemi, jako je q-PCR, digitální patologie a molekulární diagnostika, jsou možné nové úrovně přesnosti, ve kterých lze zachytit obraz každé buňky.

Co očekávat během cytologického testu?

Cytologický test je lékařský laboratorní test ke zjištění přítomnosti určitých buněk ve vzorku tělesné tekutiny. Při provádění cytologického testu lze provést následující kroky:

Jak cytologie odhaluje důležité věci o vašem zdraví

Cytologie je obor patologie, který se zabývá studiem buněk a jejich obsahu. Používá se k diagnostice různých onemocnění a stavů v těle, včetně rakoviny.

Bacillus anthracis je příkladem bakterie, která způsobuje onemocnění antraxu. Jeho spory lze nalézt v půdě nebo v mrtvolách zvířat, kde mohou přežívat roky, než se při rozkladu uvolní do ovzduší.

Důvodem, proč je důležité vědět o svém zdraví prostřednictvím cytologických testů, je to, že pomáhá lékařům kontrolovat známky rakoviny a dalších onemocnění, jako jsou cysty na vaječnících nebo Hodgkinův lymfom (rakovina).

Jak zjistit, zda jsou výsledky vašeho cytologického testu normální nebo abnormální?

Výsledky testu jsou buď normální, nebo abnormální. Laboratorní test se označuje jako normální, když spadá do rozmezí, a je považován za abnormální, když spadá mimo rozmezí.

Cytologický test se používá při hodnocení buněk, které jsou získány z těla organismu a běžně se označuje jako buněčná kultura, nátěr nebo přípravek stěru. Tento typ testování existuje již mnoho let, ale v poslední době se rozšířil díky pokroku v technologii teprve nedávno. Cytologické testování lze také použít na jiné materiály, jako jsou buňky ze vzorků krve a moči nebo dokonce vzorky životního prostředí.

Většina laboratoří používá standardní odchylku (SD) 3 % k určení, zda daný výsledek spadá do rozmezí normality či nikoli, přičemž jedna SD se rovná třem standardním odchylkám od průměru.

Jak interpretovat výsledky cytologického testu

Nejběžnějším typem lékařského screeningu je cytologický test. Jedná se o typ testu, který měří množství buněk v těle, což by mohlo pomoci odhalit rakovinu.

Takto interpretujete výsledky:

– Pokud je bílá až téměř bílá, znamená to, že nejsou přítomny žádné abnormální buňky nebo není přítomno dostatečné množství abnormálních buněk pro testování. To neznamená, že osoba může mít rakovinu.

– Pokud vzorek obsahuje více než desetkrát více abnormálních buněk, než by se nacházelo u zdravého člověka, pak by to mohlo být známkou vysoce rizikového karcinomu.

Co se stane poté, co obdržíte výsledky laboratorních testů?

Interpretace laboratorních testů může být značně matoucí, a to ještě více, když poskytují matoucí nebo alarmující výsledky.

Post-test péče je proces vhodné následné péče o abnormální laboratorní testy. Zahrnuje vyšetřování, diagnostiku, léčbu, sledování a hodnocení.

Úspěch potestové péče závisí na spolupráci pacienta s lékařem a dalšími poskytovateli zdravotní péče.

Negativní účinky cytologie na život pacienta

Rakovinové buňky se často objevují v krvi a dalších tělesných tekutinách pacientů. To ztěžuje lékařům jejich diagnostiku, stejně jako lékařským profesionálům je odhalit a léčit.

Cytologie je proces, který zahrnuje odebrání buněk na sklíčko (buď stěrem nebo seškrábnutím) a jejich přípravu na analýzu odborníkem. Cytologickou analýzu provádějí odborní technici, zatímco analýzu buněk provádí patolog ve zdravotních střediscích, nemocnicích nebo laboratořích. Tyto dva procesy se od sebe značně liší a mají různé účely.

Složitost těchto dvou procesů vedla ke zvýšení nákladů a snížení přesnosti diagnostiky rakovinných buněk. Cytologická analýza může být s technologií AI mnohem efektivnější než současná praxe s lidskými odborníky, kteří nejsou schopni tyto funkce detekovat, a efektivně tak nabízejí větší a přesnější diagnózu.

Co může ovlivnit výsledky cytologie a jak to mám řešit

Rakovina děložního čípku je nejčastějším typem rakoviny u žen a lze ji detekovat pomocí cervikální cytologie. Hlavním účelem screeningu karcinomu děložního hrdla je odhalit prekancerózní nebo invazivní karcinom děložního hrdla.

Obvykle trvá přibližně 3 až 6 týdnů, než budou výsledky ze vzorku odebraného poskytovatelem zdravotní péče, jako je lékař nebo zdravotní sestra, připraveny k prohlížení v laboratoři. Pokud se objeví abnormální výsledky, je třeba to okamžitě oznámit specialistovi, který rozhodne o dalším postupu.

Cytologie může ovlivnit výsledky jiných typů testování, jako jsou vyšetření pánve a Pap testy. Pokud je například po provedení cytologického testu na stejném vzorku získán abnormální výsledek pap testu, může to znamenat falešně pozitivní výsledek cytologického testu. To by byla důležitá informace, kterou byste měli sdílet se svým lékařem.

Jak se vyhnout chybám ve výsledcích

Zatímco cytologické testy jsou zásadní součástí lékařské diagnózy, počet chyb, které produkují, je vysoký. Existují však osvědčené postupy, které mohou pomoci snížit míru chyb v těchto testech.

V laboratoři: Nedotýkejte se žádných povrchů

Mějte po ruce někoho dalšího, kdo přečte a podepíše všechny formuláře pro uvolnění

Vyhněte se kladení otázek před ostatními pacienty

Nedotýkejte se žádných předmětů nebo zařízení, které nebylo připraveno k použití

Při práci v blízkosti tělesných tekutin jiných lidí nepoužívejte mobilní telefony ani osobní zařízení

Cytologické testování může pomoci diagnostikovat další zdravotní problémy

Cytologické testování, které je také známé jako Pap stěr, je metoda zkoumání buněk z děložního čípku k detekci a diagnostice cervikálních abnormalit.

HPV test lze použít ke zjištění, zda byl někdo infikován typem HPV, který způsobuje rakovinu nebo prekancerózní změny děložního čípku.

Cytoplazmatické FAs (Cytological Test) je běžné cytologické vyšetření, které lékařům pomáhá identifikovat abnormální buňky na povrchu cytoplazmy každé zdravé buňky. Testy nám pomáhají identifikovat abnormální změny v buňkách a pomáhají nám určit, jaká léčba je potřebná.

Prvním krokem, který je třeba udělat, když má někdo podezření, že má rakovinu prsu, je cytologické vyšetření, které lze provést kdykoli během menstruačního cyklu, i když neužívají antikoncepční pilulky.

Závěr

Závěrem lze říci, že tyto testy poskytují cenné informace o vašem zdraví. Je však důležité je pravidelně plánovat, abyste se vyhnuli zavádějícím výsledkům.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via