Otřes Mozku U Dětí: Příznaky, Které Nesmíte Přehlédnout & Léčba!

Otřes mozku u dětí: Příznaky, které Nesmíte přehlédnout & Léčba!

Pokud vaše dítě upadne na hlavu a pláče bolestí, je důležité zachovat klid a jednat. Je možné že má otřes mozku! A to není žádná sranda, mnoho rodičů to podceňuje, ale může to mít hrozné následky. Zde je několik věcí, které můžete udělat:

1. Zkontrolujte, zda není zraněno. Hledejte řezné rány, modřiny nebo otoky. Pokud má dítě některou z těchto příhod, přitlačte na ránu, abyste zastavili krvácení.

2. Udržujte je při vědomí. Je důležité, aby vaše dítě po pádu nespalo, abyste se ujistili, že nemá otřes mozku nebo jiné vážné zranění.

3. Ujistěte se, že se jejich oči pohybují. Zkontrolujte, zda se oči vašeho dítěte normálně pohybují. Pokud tomu tak není, může to být známkou vážnějšího zranění.

4. Zavolejte lékaře, pokud se nezdá, že by se cítilo dobře nebomají potíže s dýcháním. Pokud se vám zdá, že se vaše dítě po pádu necítí dobře, je důležité zavolat lékaře. Může mít otřes mozku nebo jiné vážné zranění.

Pokud jde o pády a úrazy hlavy, je vždy lepší být opatrný. Pokud máte obavy o zdraví svého dítěte, prosím neváhejte a zavolejte lékaře.

Příznaky otřesu mozku u dětí: čemu by měli rodiče věnovat pozornost

Otřes mozku může někdy zůstat neodhalen, proto je důležité znát příznaky otřesu mozku. Mezi příznaky toho, že dítě mohlo utrpět otřes mozku, patří závratě, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, rozmazané vidění, zmatenost a změny nálady nebo chování. Pokud se domníváte, že vaše dítě mohlo utrpět otřes mozku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Otřesy mozku mohou někdy vést k vážnějším zraněním, pokud nejsou správně léčeny, proto je důležité nechat se vyšetřit lékařem.

Varovné příznaky otřesu mozku u dětí a o tom, jak se mu vyhnout. Otřesy mozku se nejčastěji vyskytují u dětí, proto by měly vědět, jaké jsou varovné příznaky. Otřes mozku je způsoben úderem do hlavy nebo prudkým otřesem, který poškodí mozkový obal a může způsobit krátkodobou ztrátu paměti, závratě, nevolnost, bolesti hlavy a poruchy spánku. Zranění se obvykle projeví během několika hodin nebo dnů po kontaktu. Zajistěte, aby se vaše dítě po každé nehodě, při níž mohlo utrpět úder do hlavy nebo s ním bylo prudce zatřeseno, alespoň týden uklidnilo, protože by to mohlo vést k vážnějším problémům

jak rozpoznat příznaky otřesu mozku u dětí

Příznaky otřesu mozku u dětí lze rozpoznat pěti způsoby: fyzické příznaky, kognitivní příznaky, emoční příznaky, poruchy spánku a vestibulární problémy. Mezi fyzické příznaky patří nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a citlivost na světlo nebo zvuk. Mezi kognitivní příznaky patří problémy s krátkodobou pamětí, soustředěním a rozhodováním. Mezi emoční příznaky patří podrážděnost, změny nálad a záchvaty pláče. Poruchy spánku zahrnují potíže s usínáním, neklidný spánek a denní únavu. Vestibulární potíže zahrnují závratě, nerovnováhu a vertigo.

Jak dlouho byste měli hlídat dítě po pádu na hlavu?

Víte, že to není vaše vina, ale cítíte se hrozně, když dopadne a pláče bolestí. Pád se vám může zdát nepatrný, ale ti malí jsou tak křehcí, že může skutečně způsobit vážné poškození, například otřes mozku nebo poranění mozku. Budete je chtít udržet vzhůru a ujistit se, že se jejich oči pohybují. Je také důležité ihned zavolat lékaře, pokud se nezdají být ve své kůži nebo mají potíže s dýcháním.

Kdy byste měli zavolat lékaře po pádu na hlavu?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Některé pády mohou mít za následek relativně lehká zranění, zatímco jiné mohou způsobit vážnější poškození. Pokud máte obavy o zdravotní stav dítěte po pádu, je vždy lepší být opatrný a zavolat lékaře.

Mezi běžné příznaky, které mohou naznačovat vážnější zranění, patří: potíže s dýcháním, zvracení, křeče a ztráta vědomí. Pokud se u dítěte po pádu vyskytne některý z těchto příznaků, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud se u vašeho dítěte projeví některý z následujících příznaků, měli byste co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc: ztráta vědomí, amnézie bezprostředně před úrazem nebo po něm, zmatenost, přetrvávající zvracení, záchvaty, zhoršující se bolest hlavy, bolest krku, změna velikosti zornic a neschopnost probudit se ze spánku.

Prevence

Existuje několik věcí, které mohou rodiče udělat pro prevenci poranění mozku u dětí:

1. Dbejte na to, aby děti při jízdě na kole, bruslení nebo jiných fyzických aktivitách nosily helmy.

2. Naučte je, jak bezpečně padat. To pomůže minimalizovat riziko vážného zranění v případě pádu.

3. Dávejte na ně pozor, když si hrají. Dohled je klíčový, pokud jde o prevenci pádů a jiných nehod.

4.Zajistěte, aby jejich prostředí bylo bezpečné pro děti. Odstraňte z jejich hracího prostoru veškerá nebezpečí a ujistěte se, že je veškerý nábytek a spotřebiče přišroubovány ke zdi.

5. Udržujte nebezpečné předměty mimo dosah dětí. Uzamkněte nože, chemikálie a další nebezpečné materiály

Jak předcházet poraněním mozku u dětí

Je důležité, aby vaše dítě vědělo, jak se chránit před otřesy mozku. Některé způsoby, jak toho dosáhnout, jsou

-Při sportu nebo jiných volnočasových aktivitách vždy používejte správné bezpečnostní vybavení

-Naučte své dítě, jak správně padat a jak si při pádu chránit hlavu

-Dohlížejte na své dítě po celou dobu, kdy si hraje venku

-Omezte dobu, kterou vaše dítě tráví u elektronických zařízení, protože to může vést k únavě očí a vést k nehodám

-Dbejte na to, aby vaše dítě každou noc dostatečně spalo, protože to mu pomůže udržet rovnováhu a koordinaci

-Dbejte na to, aby vaše dítě jedlo vyváženou stravu, která obsahuje

Otřesu mozku u dětí je velmi nebezpečný a neměl by se podceňovat. Otřes mozku je typ traumatického poranění mozku, ke kterému může dojít při nárazu hlavy do předmětu nebo při proražení lebky předmětem a vniknutí do mozku. Závažnost otřesu mozku se může pohybovat od mírné až po těžkou a může mít za následek dočasné nebo trvalé změny mozkových funkcí.

11 způsobů, jak snížit riziko otřesu mozku u dětí

1. Při sportu nebo jiných volnočasových aktivitách vždy používejte správné bezpečnostní vybavení.

2. Při jízdě v autě se ujistěte, že je dítě připoutáno bezpečnostním pásem.

3. Naučte své dítě, jak správně padat, a chraňte jeho hlavu, když spadne.

4. Udržujte svůj domov bezpečný tím, že odstraníte všechny předměty, které by mohly při pádu způsobit poranění hlavy.

5. Dohlížejte na své dítě po celou dobu, kdy si hraje venku.

6. odrazujte dítě od hrubého chování s ostatními, zejména pokud neznají sílu a omezení toho druhého.

7. Omezte čas, který dítě tráví u elektronických zařízení, protože to může vést k únavě očí a vést k nehodám.

8. Ujistěte se, žeaby vaše dítě každou noc dostatečně spalo, protože to mu pomůže udržet rovnováhu a koordinaci.

9. Dbejte na to, aby vaše dítě jedlo vyváženou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny.

10. Nechte své dítě očkovat proti černému kašli, vysoce nakažlivé infekci dýchacích cest, která může u dětí po otřesu mozku způsobit vážné poškození mozku.

11. Pokud se domníváte, že vaše dítě utrpělo otřes mozku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Otřes mozku může někdy zůstat neodhalen, proto je důležité nechat se vyšetřit lékařem.

Je důležité, aby si rodiče uvědomovali rizika spojená s otřesem mozku a podnikli kroky ke snížení rizika, že jejich děti otřes mozku utrpí. Dodržováním výše uvedených tipů mohou rodiče pomoci udržet své dítě zdravé bez úmrtí jeho mozkových buňěk nebo jiných strašidelných zranění, které mohou vzniknout pádem hlavu.

Léčba

Otřes mozku se může stát každému, ale nejčastěji se vyskytuje u dětí. Otřes mozku je způsoben úderem do hlavy nebo prudkým nárazem, který poškodí mozkové blány a může způsobit krátkodobou ztrátu paměti, závratě, nevolnost, bolesti hlavy a poruchy spánku. Zranění se obvykle projeví během několika hodin nebo dnů po kontaktu. Dbejte na to, aby se vaše dítě po každé nehodě, při které mohlo utrpět úder do hlavy nebo bylo silně otřeseno, alespoň týden uklidnilo, protože by to mohlo vést k vážnějším problémům. Pokud se u vašeho dítěte objeví některý z následujících příznaků, měli byste co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc: ztráta vědomí, amnézie bezprostředně před nebo pozranění, zmatenost, přetrvávající zvracení, záchvaty, zhoršující se bolest hlavy, bolest krku, změna velikosti zornic a neschopnost probudit se ze spánku.

6 kroků pro návrat do školy po otřesu mozku

Pokud vaše dítě utrpí otřes mozku, existuje šest důležitých kroků, které je třeba učinit před návratem do školy:

1) Zajistěte lékařské vyšetření. Jedná se o první a nejdůležitější krok. Lékař bude schopen určit, zda je vaše dítě připraveno vrátit se do školy, nebo potřebuje více času na zotavení.

2) Řiďte se pokyny lékaře. Ujistěte se, že pokynům rozumíte, a pokud jim nerozumíte, ptejte se.

3) Postupně zvyšujte úroveň aktivity. Nepřecházejte od celodenního ležení v posteli k návratu do školy na plný úvazek. Postupně zvyšujte úroveň aktivity dítěte tak, aby bylo bez příznaků.

4) Dopřejte mu dostatek odpočinku. Otřesy mozku mohou způsobit únavu, proto by vaše dítě mělo dostatečně odpočívat.

5) Dělejte si přestávky podle potřeby. Pokud vaše dítě začne pociťovat únavu nebo závratě, nechte ho udělat přestávku.

6) Vyhýbejte se namáhavým činnostem. Vaše dítě by se mělo vyhýbat kontaktním sportům a dalším aktivitám, které by mohly způsobit další otřes mozku, dokud je nepovolí lékař.

Jak sám ošetřit poranění hlavy u dítěte?

Například by se rána neměla omývat vodou ani mýdlem, protože by to mohlo vést k infekci a zánětu. Člověk by měl co nejdříve navštívit lékaře, pokud hrozí krvácení do mozku, poranění krku apod.

Pokud dítěti neteče krev z hlavy, můžete použít konopnou mast pro snížení otoku a zmírnění bolestí, ale vždy až po poradě se svým lékařem.

Co tedy dělat?

Úraz hlavy může být pro dítě i rodiče děsivým zážitkem. Je důležité vědět, jak správně ošetřit poranění hlavy, aby se dítě mohlo co nejrychleji zotavit. Některé z věcí, které byste měli udělat, zahrnují:

-Co nejdříve navštivte lékaře, pokud hrozí krvácení do mozku, poranění krku apod.

-Neomývejte ránu vodou ani mýdlem, protože by to mohlo vést k infekci a zánětu.

-Pokud rána krvácí, přitlačte na ni.

-Dejte dítěti pít dostatek tekutin.

-Na poranění přiložte led, abyste snížili otok.

Jaká jsou rizika neléčení poranění hlavy?

Neléčení poranění hlavy může vést k dalším komplikacím, jako jsou:

-Krvácení do mozku

-Infekce

-Zjizvení

Bolest hlavy

-Nevolnost

Zvracení

-Závratě

-Ztráta vědomí

Závěrem

Úrazy hlavy jsou u dětí časté a mohou být životu nebezpečné. Dobrou zprávou je, že většina úrazů hlavy nezpůsobuje trvalé poškození nebo smrt, ale přesto byste měli při jakémkoli poranění lebky nebo mozku vyhledat lékařskou pomoc. Přinášíme několik tipů, jak ošetřit poranění hlavy, a také co se může stát, pokud vaše dítě otřes mozku neošetří. Máte-li další otázky týkající se otřesů mozku u dětí, neváhejte nás kontaktovat! Náš tým odborníků vám rád odpoví na všechny vaše otázky a obavy, abychom společně dokázali zajistit bezpečnost dětí při hře.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Send this to a friend