Ergoterapie: Co To Je? Výhody & Zkušenosti & Pomůcky!

Ergoterapie: Co To Je? Výhody & Zkušenosti & Pomůcky! 2023

Ergoterapie je druh terapie, který pomáhá lidem s tělesným, mentálním nebo emocionálním postižením dělat věci, které potřebují a chtějí dělat v každodenním životě. Může pomoci zlepšit nezávislost, produktivitu a kvalitu života.Existuje mnoho různých typů ergoterapeutických intervencí, které lze použít v závislosti na potřebách každého jednotlivce. Mohou zahrnovat fyzická nebo kognitivní cvičení, relaxační techniky, asistenční technologie a psychoterapii.

Co je Ergoterapie?

Ergoterapie je velmi důležitou součástí rehabilitace osob, které prodělaly cévní mozkovou příhodu, poranění míchy, mozku nebo jiné neurologické onemocnění. Může jim pomoci znovu získat dovednosti, jako je chůze nebo mluvení, které ztratili v důsledku úrazu.

Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s postižením a mohla by mu pomoci ergoterapie, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče o vyhledání zkušeného terapeuta ve vašem okolí. Se správnou podporou a vedením je možné překonat jakoukoli výzvu a žít šťastný a plnohodnotný život.Ergoterapie je vysoce specializovaný obor, který se zaměřuje na pomoc lidem se zdravotním postižením nebo úrazem získat zpět dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli vést aktivní a nezávislý život. To může zahrnovat fyzické, kognitivní a psychosociální intervence a může zahrnovat použití asistenčních technologií nebo psychoterapii. Pokud se potýkáte se zdravotním postižením a mohly by vám pomoci ergoterapeutické služby, je důležité se poradit se svým poskytovatelem zdravotní péče o vyhledání kvalifikovaného terapeuta ve vašem okolí, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Se správnou podporou, vedením a odhodláním je možné vše!

Proč je ergoterapie důležitá?

Ergoterapie je nezbytnou součástí rehabilitace pro mnoho lidí, kteří prodělali neurologické onemocnění nebo postižení, jako je mrtvice, poranění míchy nebo mozku.Může jim pomoci získat zpět dovednosti, které v důsledku zranění ztratili.

Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká se zdravotním postižením, může ergoterapie výrazně zlepšit kvalitu jeho života. Může jim pomoci získat zpět nezávislost a zlepšit jejich produktivitu. Se správnou podporou mohou lidé se zdravotním postižením překonat jakoukoli výzvu a vést spokojený a plnohodnotný život.

Jaké jsou některé běžné ergoterapeutické intervence?

Existuje mnoho různých typů ergoterapeutických intervencí, které lze použít v závislosti na potřebách každého jednotlivce. Mohou zahrnovat fyzická nebo kognitivní cvičení, relaxační techniky, asistenční technologie a psychoterapii.

Fyzická cvičení mohou být použita ke zlepšení síly, koordinace a rovnováhy. Kognitivní cvičení mohou být použita na pomoc s pamětí, pozorností a řešením problémů. Relaxační techniky mohou pomoci snížit stres a úzkost. Asistenční technologie lze použít ke zlepšení nezávislosti a účasti na činnostech každodenního života. Psychoterapie může pomoci řešit emocionální problémy, které mohou ovlivňovat schopnost člověka vyrovnat se se svým postižením.

Výhody

Ergoterapie přináší mnoho výhod, mezi něž patří např:

 • zlepšení nezávislosti
 • zlepšení produktivity
 • zlepšení kvality života
 • snížení stresu a úzkosti
 • zvýšená účast na činnostech každodenního života
 • zlepšení schopností zvládat problémy.

Pokud se vy nebo někdo z vašich známých potýká se zdravotním postižením, ergoterapie mu může pomoci získat zpět své dovednosti a zlepšit kvalitu života. Se správnou podporou mohou lidé se zdravotním postižením překonat jakoukoli výzvu a vést šťastný a spokojený život.

Ergoterapie v praxi

Ergoterapie je využití práce ve formě činnosti nebo práce jako prostředku ke zlepšení zdraví a pohody. Může být použita ke zlepšení duševního nebo fyzického zdraví, k podpoře sociálního začlenění nebo k prevenci zdravotního postižení.Hlavním cílem ergoterapie je umožnit lidem zapojit se do činností každodenního života.

ergoterapeuti používají k pomoci svým pacientům různé metody, včetně:

 • využití práce jako prostředku rehabilitace po úrazu nebo nemoci
 • využití práce jako prostředku k podpoře duševního a fyzického zdraví
 • využití práce jako prostředku sociálního začlenění osob se zdravotním postižením nebo dlouhodobým zdravotním stavem
 • využití práce jako prostředku prevence zdravotního postižení.

Ergoterapie je důležitou součástí zdravotní péče a pomáhá lidem s různými zdravotními potížemi. Ať už někdo prodělal vážné onemocnění nebo úraz, žije s dlouhodobým onemocněním, nebo prostě potřebuje podporu k udržení duševní či fyzické pohody, ergoterapeuti s ním mohou spolupracovat na zlepšení kvality jeho života pomocí práce a aktivit.

Pomůcky

Tato zařízení mohou být různá, od jednoduchých pomůcek, jako jsou drapáky nebo nosítka, až po složitější stroje, které pomáhají s mobilitou nebo komunikací. Ergoterapeuti spolupracují s pacienty na výběru nejlepších pomůcek pro jejich individuální potřeby a tyto pomůcky mohou výrazně zlepšit kvalitu jejich života. Mezi tyto pomůcky patří například pohybové pomůcky, jako jsou invalidní vozíky nebo chodítka, a komunikační pomůcky, jako jsou hlasové syntetizéry nebo software pro převod řeči na text.

Ergoterapeuti hrají klíčovou roli při pomoci pacientům s výběrem správných zdravotnických pomůcek pro jejich specifické potřeby a poskytují poradenství ve všech oblastech, od výběru vhodné velikosti nebo typu pomůcky až po školení pacientů, jak je efektivně používat.

Závěrem

 1. Jaká je odbornost terapeuta?
 2. Jaký je terapeutův přístup k léčbě?
 3. Má terapeut zkušenosti s léčbou konkrétního onemocnění nebo zranění, pro které hledáte pomoc?
 4. Má terapeut licenci ve vašem státě?
 5. Kolik stojí terapeutické sezení?
 6. Jaké má terapeut storno podmínky?
 7. Je terapeut pojištěn a má záruku?
 8. Jak dlouho terapeut vykonává svou praxi?
 9. Jakou má terapeut kvalifikaci?

Výběr ergoterapeuta je zásadní rozhodnutí a je důležité, abyste před výběrem pečlivě zvážili všechny tyto faktory. Se správným terapeutem můžete očekávat rychlejší zotavení, lepší výsledky a lepší kvalitu života.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Send this to a friend