Obsedantně Kompulzivní Porucha: Příznaky a Léčba!

Obsedantně Kompulzivní Porucha: Příznaky a Léčba!

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je duševní porucha, která postihuje přibližně 2,2 milionu dospělých Američanů a je často charakterizována vtíravými myšlenkami, obsesemi a nutkavými stavy, které mohou narušovat každodenní činnosti. Život osob trpících OCD mohou narušovat opakující se a přetrvávající obsese nebo kompulze, které mohou způsobovat značné potíže. I když může být obtížné o tom mluvit, pochopení příčin a příznaků OCD je klíčem ke zvládnutí těchto problémů a nalezení úlevy.

Co je OCD?

Obsedantně-kompulzivní porucha je úzkostná porucha, která u lidí vyvolává opakující se vtíravé myšlenky, představy nebo impulzy. Tyto obsedantní myšlenky mohou narušovat běžné fungování každodenního života. Lidé s OCD si často vytvářejí nutkání jako způsob, jak se vyrovnat se svými obsesemi. Kompulze jsou opakující se chování, jako je počítání, kontrola předmětů, uspořádávání předmětů do určitých vzorů nebo provádění rituálů.

Co je příčinou Obsedantně-kompulzivní porucha?

Přesná příčina OCD není známa, ale výzkumy naznačují, že při vzniku této duševní poruchy hraje roli kombinace biologických, psychologických a environmentálních faktorů. Genetické studie například zjistily, že lidé s OCD mají častěji rodinné příslušníky se stejným onemocněním než ti, kteří jím netrpí. Kromě toho technologie zobrazování mozku odhalily rozdíly ve struktuře a aktivitě určitých oblastí mozku u osob s OCD ve srovnání s osobami bez této poruchy. Při vyvolávání nebo zhoršování příznaků OCD však mohou hrát roli i psychologické faktory, jako je stres.

Příznaky

Obsedantně Kompulzivní Porucha Příznaky

Hlavním příznakem OCD jsou opakující se nežádoucí myšlenky nebo obavy (obsese), které vedou k opakovanému chování (kompulze). Mezi běžná témata těchto obsesí patří strach z mikrobů nebo kontaminace, strach z chybování nebo ztrapnění na veřejnosti, strach z ublížení sobě nebo druhým, strach ze ztráty kontroly nad svými impulzy nebo chováním.

Mezi nejčastější projevy patří:

Mezi běžné kompulze patří nadměrné uklízení, kontrola zámků u dveří, počítání předmětů, tiché opakování slov, nadměrné modlení, hromadění předmětů, hledání ujištění u přátel a rodiny, opakované dotýkání se předmětů, vyhýbání se situacím, které vyvolávají obsesi.

Tyto příznaky se obecně projevují různými způsoby v závislosti na věku a pohlaví – například malé děti se mohou zabývat opakovaným chováním, jako je uspořádávání předmětů, zatímco dospělí mohou pociťovat úzkost související s jejich kariérním výkonem. Bez ohledu na věk nebo pohlaví však platí, že pokud se někdo s těmito příznaky potýká v průměru déle než hodinu denně – pravděpodobně se u něj rozvinula plnohodnotná obsedantně kompulzivní porucha (OCD).

Známky OCD

Nejčastější príznaky OCD:

Strach ze znečištění nebo špíny

Jedním z běžných příznaků OCD je nadměrný strach ze znečištění nebo špíny. Lidé s tímto příznakem mohou být posedlí mytím rukou, vyhýbáním se dotýkání se povrchů, kterých se dotkli jiní, dlouhým mytím nádobí atd.

Mohou mít také nutkání vyhýbat se kontaktu se zvířaty, špínou, bakteriemi atd. Tento strach může být tak intenzivní, že narušuje každodenní činnosti a sociální interakce.

Pochybnosti/nejistota

Dalším příznakem OCD je pochybování a obtížné snášení nejistoty. Lidé, u kterých se tento problém vyskytuje, mohou pochybovat o tom, zda před odchodem z domu zamkli dveře nebo zda během rozhovoru neřekli něco špatně. Mohou mít také problémy s rozhodováním kvůli pocitu nejistoty ohledně výsledku. Tento příznak může vést k extrémní úzkosti, protože člověk je posedlý tím, co by se mohlo stát, kdyby se rozhodl špatně.

Potřeba mít věci uspořádané a symetrické

Lidé s OCD často potřebují, aby věci byly uspořádané a symetrické, aby se cítili dobře. Například mohou obsedantně uspořádávat předměty na svém pracovním stole určitým způsobem nebo potřebují, aby byly předměty v jejich domácím prostředí umístěny na určitých místech, aby se cítili „správně“. Tento příznak může být vysilující, protože jim může bránit v normálním každodenním fungování, protože se začnou zabývat tím, aby bylo všechno kolem nich „tak akorát“, než se pustí do plnění úkolů.

Jak mohu otestovat jestli mám OCD?

Pokud máte podezření, že vy nebo někdo z vašich známých trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, nejlepším způsobem, jak získat diagnózu, je vyhledat lékařskou pomoc. Zdravotník bude schopen posoudit vaše příznaky a na základě svých zjištění stanovit diagnózu.

Poskytovatel zdravotní péče může provést testy k vyloučení jiných zdravotních stavů, které mohou způsobovat podobné příznaky, jako je deprese nebo jiné úzkostné poruchy. Může vám také klást otázky týkající se vašich myšlenek, pocitů a chování, aby získal přesnou představu o tom, jak vás tento stav každodenně ovlivňuje. Pokud má lékař podezření na OCD, může vás odeslat na psychologickou léčbu ke specialistovi na duševní zdraví, který má zkušenosti s léčbou OCD.

Léčba

Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy obvykle zahrnuje kognitivně-behaviorální terapii (KBT), která pomáhá lidem identifikovat a změnit chování, které zhoršuje jejich příznaky. Existují také důkazy, že léky, jako je selektivní serotoninová re-(SSRI) mohou být účinné při zmírňování příznaků OCD. Pokud má lékař podezření, že vaše úzkost je závažná, může vás odeslat k další léčbě, jako je psychoterapie nebo dokonce hospitalizace.

Kromě odborné pomoci existují svépomocné techniky a změny životního stylu, které mohou lidem pomoci zvládat příznaky OCD. Patří mezi ně cvičení všímavosti, relaxační techniky, pravidelné cvičení, dostatek spánku a naučit se, jak se bránit neužitečným myšlenkám.

Pochopením a rozpoznáním příznaků obsedantně-kompulzivní poruchy je možné získat odbornou pomoc a naučit se, jak tento stav účinněji zvládat. Se správnou podporou a léčbou mohou lidé s OCD vést spokojený a plnohodnotný život.

Podpora blízké osoby s OCD

Podpořte odbornou pomoc

Prvním krokem při podpoře vašeho blízkého s OCD je povzbudit ho, aby vyhledal odbornou pomoc. Odborník na duševní zdraví vám může poskytnout poradenství při zvládání příznaků prostřednictvím kognitivně-behaviorální terapie (CBT), prevence expozice a reakce (ERP) a/nebo v případě potřeby léků. Pokud se blízká osoba brání vyhledání pomoci, připomeňte jí, že existuje mnoho způsobů, jak jí mohou odborníci pomoci při zvládání jejích příznaků.

Získejte podporu

U osob s OCD, které žijí s rodinou, přáteli nebo pečovateli, se doporučuje získat jejich podporu, aby pomohli s nácvikem expozice doma. Účast rodiny a přátel je totiž prediktorem úspěchu léčby. Kromě toho je důležité, aby rodinní příslušníci nebo pečovatelé rozuměli tomu, co je OCD, aby věděli, jak nejlépe reagovat, když nastanou situace. Vzdělávání v této oblasti vám umožní lépe porozumět potřebám vašeho blízkého a také poskytnout účinnější pomoc v těžkých chvílích.

Péče o sebe

Při zvládání OCD může pomoci udržování zdravého životního stylu. Dostatek kvalitního spánku, zdravá strava, cvičení a trávení času s ostatními mohou pomoci celkovému duševnímu zdraví. Také používání základních relaxačních technik (pokud neprovádíte expoziční cvičení), jako jsou meditace, jóga, vizualizace a masáže, může pomoci zmírnit stres a úzkost. Je také důležité, aby si váš blízký pravidelně dělal přestávky od všech činností souvisejících s jeho obsesemi nebo kompulzemi, aby ho nezahltily jeho vlastní myšlenky nebo pocity studu či viny spojené s jeho stavem.

Je důležité, aby rodinní příslušníci a pečovatelé osob, které se potýkají s OCD, tomuto stavu rozuměli a mohli jim v případě potřeby poskytnout účinnou podporu.

Často Kladené Otázky

Závěr

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami a strachem, které vás vedou k rituálnímu chování, jež může narušovat každodenní činnosti a způsobovat značné potíže. Ačkoli není známa jediná příčina tohoto onemocnění, výzkumy naznačují, že při jeho vzniku hraje roli kombinace biologických, psychologických a environmentálních faktorů. Pokud se domníváte, že se u vás projevují příznaky odpovídající obsedantně-kompulzivní poruše – je důležité, abyste si ihned promluvili se svým poskytovatelem zdravotní péče, který vám pomůže stanovit přesnou diagnózu a určí účinné možnosti léčby, jež zmírní vaše příznaky. S odpovídající péčí kvalifikovaných odborníků – zotavení z obsedantně kompulzivní poruchy je možné!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Send this to a friend