Jak Zapalovat Adventní Věnec? Víte v Jakém Směru Zapalovat Svíčky?

Jak Zapalovat Adventní Věnec? Víte v Jakém Směru Zapalovat Svíčky?

Adventní věnec je symbolem příchodu Vánoc, který je známý již po staletí. Tvoří ho kruh ze stálezelených větví, do kterého se umisťují čtyři svíčky – jedna na každou neděli před Štědrým dnem. Jak je však zapálit? Podívejme se na tradiční způsob zapalování svíček na adventním věnci. 

Adventní věnec

Advent je období klidu, příprav a očekávání. V evropských zemí už stovky let patří mezi oblíbené tradice adventní věnec, který se mění podle každé kultury ale stejně tak je i všeobecně známý. Neví se přesně, kdy vznikla oficiálně a uctivána tradice s obyčejem zdobení adventního věnce, avšak do našich domovů byl tento zvyk vestavěn až německými teology Johannem Heinrichem Wichernem z Hamburku. Ten umistil dveřmi sirotčince ve svém okolí kolem roku 1839! pal terén pro adventní advent a každodennou svíčko stačilo symbolicky zapálit. Tento obyčej pravděpodobně inspiroval lidi po celé Evropé aby si v košatiny donesli stejnou tradici domu. Postupem času se ustálily jen čtyři tradičnost svícny – pro každou neděli bohatou – stejne jako jsme schopni dodrzet dnes.

Historie

Adventní věnce se používají již od 16. století a v tomto zvláštním období slouží jako symbol naděje. Čtyři svíce představují různé aspekty Kristova života a služby, přičemž tři fialové svíce představují lásku, radost a pokoj a jedna růžová svíce znamená očekávání nebo radost z toho, že Kristus již přišel do našeho života. 

Správné Pořadí Zapálení jednotlivých svící 

Každou adventní neděli je nutné vzít si trochu času a vybrali si konkrétní svíčku, na kterou se bude zapalovat plamen. To lze udělat samostatně nebo se s parterem a dětmi slavit jako malý rituál. Zapalování adventních svíček by mělo probíhat proti směru hodinových ručiček od první po čtvrtou adventní svíčku. Každá z těchto sledovaných adventních svíček má své jméno a nezbytnou symboliku, které byly navrženy pro každý den v Adventu.

Zapálení první svíčky 

První svíčka se tradičně zapaluje 1. prosince nebo čtvrtou neděli před Štědrým dnem na znamení začátku adventu.

Tato první svíčka se obvykle nazývá „svíčka proroka“ nebo „svíčka naděje“ a představuje naději v příchod Ježíše Krista.

O první adventní neděli zapalujeme první svíčku. Tato svíce se nazývá svíce prorocká a představuje naději a očekávání, když se připravujeme na Ježíšův příchod o Vánocích. K zapálení této svíce používáme dlouhé zápalky nebo zapalovač a ujistíme se, že jsou zapáleny i všechny ostatní svíce na věnci. Tím zajistíme, že se zapálí všechny čtyři svíce najednou. 

Zapálení druhé svíčky 

Druhou adventní neděli zapalujeme druhou svíci, která se nazývá betlémská svíce. Tato svíce symbolizuje víru a přípravu na Ježíšovo narození v Betlémě. Postupujeme zde stejně – k zapálení této druhé svíce použijeme dlouhé zápalky nebo zapalovač, přičemž dbáme na to, aby všechny ostatní svíce již byly zapáleny. 

Zapálení třetí a čtvrté svíce 

O třetí a čtvrté adventní neděli zapalujeme další dvě svíce – pastýřskou, respektive andělskou – které představují radost a pokoj v očekávání Ježíšova narození. Stejně jako při zapalování předchozích svící se ujistěte, že všechny ostatní svíce jsou již zapálené, než přistoupíte k přidání těchto dvou nových do kruhu světel adventního věnce.  

Často Kladené Otázky

Závěr

Advent je výjimečné období, které se mnoho lidí rozhodlo oslavit zapálením adventního věnce ve svých domovech nebo kostelech. Tradice zapalování adventního věnce je stará stovky let, proto je důležité tuto tradici respektovat a dodržovat správný postup při zapalování čtyř svíček na adventním věnci každý týden před Štědrým dnem! Pokud budete pečlivě dodržovat tyto kroky, můžete se z tohoto krásného symbolu těšit bez obav!

Letos nezapomeňte svůj adventní věnec zapálit v pořádku! Díky jeho symbolice a modlitbám za naději, pokoj, radost a očekávání Ježíšova narození – pomůže přinést další kousek nálady během tohoto svátečního období! Bavte se při zdobení adventního věnce se svou rodinou v tomto svátečním období! Kéž vám všem Bůh požehná!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Send this to a friend