Alkoholismus: Abstinenční Příznaky, Léčba & Detoxikace!

Alkoholismus: Abstinenční Příznaky, Léčba & Detoxikace!

Rádi si dopřejete jedno nebo dvě piva denně? Možná vám hrozí riziko vzniku alkoholismu, což je nadměrná konzumace alkoholu, která může vést k závislosti a rychlím abstinenčním příznakům. Kromě fyzického stavu má také nepříznivý vliv na osobnost člověka. Ničí také vztahy s lidmi ve vašem okolí.

O alkoholismu se obecně hovoří tehdy, když má konzumace návykové látky negativní vliv na sociální vztahy pacienta. Na problém poukazuje i skutečnost, že dotyčný má dlouhodobou touhu po alkoholu, kterou není schopen překonat. Jednoduše řečeno, pije častěji, než chce.

Na vznik závislosti má vliv řada faktorů, jedním z nich je dědičnost. Bylo prokázáno, že děti alkoholiků mají přibližně 40% pravděpodobnost, že se stanou závislými na této látce. Chlapci jsou v tomto ohledu obecně o něco rizikovější skupinou než dívky. Vzhledem ke genetické zátěži se těmto lidem často doporučuje celoživotní abstinence.

Pro některé jedince může být alkohol únikem před problémy, jako jsou dluhy, ztráta zaměstnání nebo rodinné či partnerské vztahy. Závislosti může také předcházet traumatický zážitek, jako je smrt blízké osoby, nemoc, rozvod, potrat nebo znásilnění. Rizikovým faktorem je také věk – obecně platí, že čím je člověk mladší, tím je více ohrožen.

Jak se pozná alkoholik?

Jak rozpoznat alkoholika a co dělat, pokud si myslíte, že někdo z vašich známých má problém s alkoholem? Není vždy snadné to poznat, ale existují určité příznaky, které mohou alkoholika prozradit. Pokud si myslíte, že někdo, koho znáte, může mít problémy se závislostí na alkoholu, je důležité ho oslovit a nabídnout mu pomoc.

Zde je několik hlavních znaků alkoholika, na které je třeba se zaměřit:

 • Pijete sami nebo potají
 • Schovávání alkoholu po domě
 • Vymlouvání se na pití
 • Tajné pití
 • Lhaní o pití
 • Nezřetelná řeč
 • Problémy s pamětí
 • Výkyvy nálady
 • Výpadky paměti
 • Neschopnost kontrolovat pití, jakmile se začne pít
 • V některých případech kombinace s jinými léky

Pokud si myslíte, že někdo, koho znáte, může být alkoholik, nejlepší, co můžete udělat, je promluvit si s ním o tom. Dejte mu najevo, že vás to znepokojuje, a nabídněte mu svou pomoc. Důležité je také vyhledat odbornou pomoc, a to buď prostřednictvím terapie, nebo programu Anonymních alkoholiků. Závislost na alkoholu je závažný problém, který může zničit život, ale je také léčitelný. Se správnou podporou je možnépřekonat alkoholismus a vést zdravý a šťastný život.

Tři stádia alkoholismu

Existují tři stádia alkoholismu: rané, střední a pozdní.

Tři stádia alkoholismu může být obtížné rozpoznat, zejména pro člověka, který není s touto nemocí obeznámen. Existují však některé příznaky a symptomy, které mohou naznačovat, že se člověk potýká se závislostí na alkoholu.

V raném stádiu může člověk pít více, než obvykle pije, nebo více, než by měl. V důsledku pití může mít také problémy v osobním nebo profesním životě. Ve středním stadiu se může začít zhoršovat fyzické a duševní zdraví osoby. V důsledku pití se mohou začít vyskytovat také finanční a právní problémy. V pozdní fázi může být zdraví člověka vážně ohroženo a může mu hrozit smrt.

Tři stadia alkoholismu se často označují jako „model nemoci“ alkoholismu, protože podle něj je alkoholismus progresivní nemoc, která se postupem času zhoršuje. Tento model však není bez kritiků, kteří poukazují na to, že ne všichni lidé, kteří hodně pijí, projdou všemi třemi stádii. Někteří lidé nemusí nikdy dosáhnout pozdního stádia a někteří se dokonce mohou z alkoholismu vyléčit, aniž by kdy pokročili za počáteční stádium. Přesto je model nemoci alkoholismu široce přijímán lékaři a odborníky na závislosti.

Ženy lépe maskují závislost na alkoholu

Ženy sice lépe skrývají problémy s alkoholem, ale jsou také náchylnější k závislosti a mají vážnější zdravotní komplikace. Alkoholismus může mít devastující účinky na muže i ženy, ale u žen často zůstává nediagnostikován, protože svou závislost lépe skrývají. Částečně je to způsobeno tím, že ženy mají obecně menší postavu než muži, a také tím, že jim chybí enzym, který odbourává alkohol. V důsledku toho se ženy stávají závislými rychleji a trpí vážnějšími zdravotními následky.Alkoholismus je závažný problém pro obě pohlaví, ale ženy jsou často přehlíženy, protože svou závislost lépe skrývají.

Abstinenční příznaky alkoholiků

Alkoholové abstinenční příznaky mohou být od mírných až po život ohrožující a je důležité vědět, co můžete očekávat, pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých detoxikuje od alkoholu. Mezi běžné příznaky odvykání alkoholu patří: úzkost, rozrušení, třes, pocení, nevolnost, zvracení a nespavost. V některých případech se vyskytuje i tzv,nebo období, kdy si člověk nepamatuje, co se stalo.

Odvykání od alkoholu může být nebezpečné, a pokud jím vy nebo někdo z vašich známých prochází, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.Abstinenční příznaky mohou začít již několik hodin po posledním napití a mohou vyvrcholit během 24-48 hodin. Někteří lidé však mohou pociťovat příznaky i několik týdnů nebo dokonce měsíců po ukončení pití. Pokud vy nebo někdo z vašich známých bojuje se závislostí na alkoholu, vyhledejte pomoc. K dispozici je mnoho zdrojů a my jsme tu pro vás

Jak se vypořádat s abstinenčními příznaky alkoholu

Pokud vy nebo někdo z vašich známých prochází odvykací kůrou, je důležité vědět, jak se s příznaky odvykací kůry vypořádat. Odvykání alkoholu může být nebezpečné, proto je důležité v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc.

Nejčastějšími příznaky odvykání alkoholu jsou úzkost, rozrušení, třes, pocení, nevolnost, zvracení a nespavost. Tytopříznaky mohou vyvrcholit během 24-48 hodin po posledním napití, ale někteří lidé je mohou pociťovat i několik týdnů nebo měsíců.

Pokud vy nebo někdo z vašich známých bojuje se závislostí na alkoholu, je k dispozici mnoho zdrojů, které vám pomohou. Odvykání alkoholu je závažný stav, proto v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

Co byste měli vědět

Závislost na alkoholu je závažný stav, který může mít nebezpečné abstinenční příznaky. Je důležité vědět, co můžete očekávat, pokud vy nebo váš blízký podstupujete detoxikaci od alkoholu.

Nejčastějšími příznaky závislosti na alkoholu jsou úzkost, rozrušení, třes, pocení, nevolnost, zvracení a nespavost. Tyto příznaky mohou být nebezpečné, proto jeje velmi důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud je to nutné.

Jak získat pomoc při závislosti na alkoholu

Pokud vy nebo někdo z vašich známých bojuje se závislostí na alkoholu, je k dispozici mnoho zdrojů, které vám pomohou. Odvykání alkoholu je závažný stav, proto v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.

Existuje mnoho možností léčby závislosti na alkoholu a nejúčinnější léčba se liší v závislosti na konkrétním člověku. Mezi běžné způsoby léčby závislosti na alkoholu patří např

 • behaviorálníterapie
 • kognitivně-behaviorální terapie
 • poradenství
 • psychoterapie
 • medikace

Pokud vy nebo někdo z vašich známých bojuje se závislostí na alkoholu, vyhledejte pomoc. K dispozici je mnoho zdrojů a my jsme tu pro vás.

Alternativní léčba

Zdraví jater můžete podpořit několika způsoby, například vhodnou stravou, užíváním multivitamínů a minerálů a vyhýbáním se nadměrnému množství tuků. Kromě toho můžete zvážit užívání doplňků stravy, jako je lecitin nebo extrakt z ostropestřce mariánského (silymarin), které podporují zdraví jater. Pro zdraví jater jsou prospěšné také vitaminy skupiny B, proto zvažte jejich doplnění.Existuje několik věcí, které můžete udělat pro podporu zdraví svých jater. Důležitá je zdravá strava a doplňování vitamínů a minerálů. Měli byste se také vyhýbat nadměrnému množství tuku a zvážit užívání doplňků stravy, jako je lecitin nebo extrakt z ostropestřce mariánského (silymarin). Pro zdraví jater jsou prospěšné také vitaminy skupiny B, proto zvažte jejich doplnění. Dodržováním těchto kroků můžete přispět k tomu, aby vaše játra byla zdravá a správně fungovala.

Nebezpečí spojená s detoxikací

Detoxikace od alkoholu může být nebezpečná a je důležité si uvědomit rizika s ní spojená. Odvykání alkoholu může způsobit celou řadu příznaků, od mírných až po život ohrožující, proto je důležité v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc.

Nejzávažnějším nebezpečím spojeným s odvykáním alkoholu jsou záchvaty. Záchvaty se mohou objevit kdykoliběhem detoxikace, ale nejčastěji se objevují během prvních 24-48 hodin po posledním napití. Záchvaty mohou být smrtelné, proto je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud je vy nebo někdo z vašich známých zažijete.

Často Kladené Otázky

Jak dlouho trvají abstinenční příznaky u alkoholu?

Abstinenční příznaky mohou trvat několik hodin až několik měsíců. Nejčastějšími příznaky odvykání alkoholu jsou úzkost, agitovanost, třes, pocení, nevolnost, zvracení a nespavost. Tyto příznaky mohou vyvrcholit během 24-48 hodin po posledním napití, ale někteří lidé je mohou pociťovat i několik týdnů nebo měsíců.

Co jsou to anonymní alkoholici?

Anonymní alkoholici (AA) je společenství vzájemné pomoci, které v roce 1935 založili Bill Wilson a Dr. Bob Smith. AA vychází z principů Anonymních alkoholiků, což je dvanáctikrokový program, který pomáhá alkoholikům dosáhnout a udržet si střízlivost.

Cílem AA je pomoci alkoholikům překonat závislost na alkoholu a znovu vybudovat jejich život. AA je svépomocné společenství, což znamená, že si členové platí své náklady sami. Jedinou podmínkou členství je touha přestat pít.

AA pomohlo milionům lidí dosáhnout a udržet si střízlivost. Program 12 kroků poskytuje podporu a společenství alkoholikům, kteří se snaží překonat svou závislost.

Co se děje Když přestanete pít alkohol?

Když přestanete pít alkohol, vaše tělo projde abstinenčním syndromem. Odvykání alkoholu může být nebezpečné, proto je důležité v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc.

Jak se projevuje Absťák po alkoholu?

Nejčastějšími příznaky odvykání alkoholu jsou úzkost, agitovanost, třes, pocení, nevolnost, zvracení a nespavost. Tyto příznaky mohou vyvrcholit během 24-48 hodin po posledním napití, ale někteří lidé je mohou pociťovat i několik týdnů nebo měsíců.

Jak dlouho trvá detox alkoholu?

Detoxikace je prvním krokem v léčbě závislosti na alkoholu. Obvykle trvá asi týden, než se tělo alkoholu zbaví. Po detoxikaci se pravděpodobně budete muset zúčastnit léčebného programu, který vám pomůže zotavit se ze závislosti.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via