Ostropestřec Mariánský: Zdravé Účinky & Rizika Užívání!

Ostropestřec Mariánský: Zdravé Účinky & Rizika Užívání!

Možná jste ve své lékárně viděli doplňky stravy s ostropestřcem mariánským a zajímalo vás, k čemu slouží. Ostropestřec mariánský je rostlina, která se pro své léčivé vlastnosti používá již po staletí. Účinná látka ostropestřce mariánského, silymarin, se získává ze semen rostliny a předpokládá se, že má antioxidační vlastnosti.

Co obsahuje?

Semena ostropestřce mariánského obsahují silymarin, směs různých chemických sloučenin, které mohou být zdraví prospěšné. Hlavními složkami silymarinu jsou silybin, isosilybin, silychristin, isosilychristin, silydianin a taxifolin. Četné studie prokázaly potenciální zdravotní přínos těchto složek, zejména silymarinu a silybinu. Semena ostropestřce mariánského lze proto považovat za vhodný přírodní zdroj těchto životně důležitých živin.

Silymarin, hlavní složka užívaná z ostropestřce mariánského, je nerozpustná ve vodě a proto je nejúčinnějším způsobem jeho užití pití čaje.

Ostropestřec mariánský má blahodárné účinky nejen pro vaše játra!

Ostropestřec mariánský se nejčastěji používá k léčbě onemocnění jater, ale může být účinný i při léčbě jiných onemocnění, jako je cukrovka a zažívací potíže. Přečtěte si další informace o mnoha výhodách ostropestřce mariánského:

1.Podporuje funkci jater

Jedním z nejznámějších použití ostropestřce mariánského je léčba onemocnění jater. Játra jsou zodpovědná za filtrování toxinů z těla, takže když onemocní, nemohou již správně plnit své funkce. Bylo prokázáno, že ostropestřec mariánský je účinný při léčbě různých forem onemocnění jater, jako je cirhóza, hepatitida a žloutenka.

2.Reguluje hladinu cukru

Může být účinný také při léčbě cukrovky. Cukrovka je onemocnění, při kterém tělo neprodukuje dostatek inzulínu nebo není schopno správně využívat inzulín, který produkuje. To může vést k vysoké hladině cukru v krvi. Bylo prokázáno, že ostropestřec mariánský snižuje hladinu cukru v krvi u lidí s cukrovkou 2. typu, ačkoli k potvrzení jeho prospěšnosti je zapotřebí dalšího výzkumu.

3.Pomáhá na Trávicí potíže

Může být účinný také při léčbě zažívacích potíží, známých také jako dyspepsie. Dyspepsie je stav charakterizovaný nadýmáním, říháním, nevolností a bolestí břicha. Bylo prokázáno, že ostropestřec mariánský zlepšuje příznaky zažívacích potíží, pokud se užívá v kombinaci s dalšími doplňky stravy.

4.Zdravé účinky na srdce, snižuje LDL cholesterol

Je považován za prospěšný pro srdce díky své schopnosti snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu, což snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění. Bohužel studie v této oblasti byly prováděny pouze na lidech s cukrovkou, takže v současné době není jasné, zda lze stejné účinky pozorovat i u osob bez tohoto onemocnění.

Ostropestřec mariánský lze bezpečně užívat společně s léky snižujícími hladinu cholesterolu, jako jsou statiny, a může zabránit zvýšení jaterních enzymů, které se někdy může objevit jako vedlejší účinek těchto léků. Pro získání dalších informací o možných přínosech pro srdce a vedlejších účincích statinů spojených s užíváním ostropestřce mariánského je třeba provést další výzkum.

5.Pomáhá chránit váš mozek

Obsahuje protizánětlivé vlastnosti a antioxidanty, které mohou zabránit neurologickým nedostatkům, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, a úbytku mozkových funkcí souvisejícímu s věkem. Studie na zkumavkách a zvířatech zjistily, že silymarin je schopen snižovat oxidaci mozkových buněk a v konečném důsledku zabraňovat zhoršování duševních funkcí. Kromě snížení oxidace v tkáních výzkumy tvrdí, že ostropestřec mariánský dokáže také snížit hromadění amyloidních plaků u zvířat trpících Alzheimerovou chorobou. Všechny tyto faktory by mohly hrát roli při potenciálním zvrácení nebo minimalizaci poškození mozku souvisejícího s věkem.

6.Je zdraví pro vaše kosti

Osteoporóza je závažné chronické onemocnění, které vede ke křehkosti kostí a může způsobit zlomeniny i při použití minimální síly. Ostropestřec mariánský může podle některých výzkumů potenciálně chránit před úbytkem kostní hmoty u žen po menopauze, i když zatím neexistují přesvědčivé důkazy ze studií na lidech. Studie na zvířatech naznačují, že ostropestřec mariánský stimuluje mineralizaci kostí, a proto by mohl poskytovat ochranu před touto vysilující poruchou. Ke zjištění, zda ostropestřec skutečně chrání kosti před osteoporotickým rozpadem, je zapotřebí dalšího výzkumu a klinických studií.

7.Podporuje produkci tvorby mléka

Údajně zvyšuje produkci mateřského mléka u kojících žen tím, že zvyšuje hladinu prolaktinu. Jedna randomizovaná kontrolovaná studie zjistila, že matky užívající ostropestřec mariánský po dobu 63 dnů produkovaly o 64 % více mléka než matky užívající placebo. Bohužel je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se tato zjištění a bezpečnost užívání ostropestřce mariánského během kojení potvrdily.

8.Pomáhá proti akné

Akné je nepříjemné chronické zánětlivé onemocnění kůže, které sice není nebezpečné, ale může způsobovat jizvy a být bolestivé. Předpokládá se, že ke vzniku akné přispívá oxidační stres v těle. Ostropestřec mariánský by mohl být potenciálně užitečný při léčbě tohoto stavu, protože je známý svými antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi. V jedné studii bylo zjištěno, že denní dávka 210 miligramů silymarinu po dobu 8 týdnů vedla k 53% poklesu lézí akné. K potvrzení účinnosti léčby ostropestřcem mariánským je zapotřebí dalšího výzkumu, ale tato první zjištění nabízejí slibné možnosti pro lidi trpící tímto onemocněním.

Ostropestřec mariánský je všestranný doplněk stravy se širokou škálou potenciálních zdravotních přínosů. Pokud trpíte některým z výše uvedených stavů, poraďte se se svým lékařem, zda by pro vás ostropestřec mariánský nebyl vhodný.

Jak ostropestřec správně užívat pro maximánlí účinky a minimalizaci rizik

Při zvažování doplnění mléka ostropestřcem mariánským je důležité si uvědomit, že FDA nereguluje doplňky stravy stejně jako léčiva. Potenciální účinné látky v produktech z ostropestřce mariánského se mohou výrazně lišit v závislosti na značce a způsobu přípravy produktu.

Doporučené dávkování

Proto zatím neexistuje standardní dávkování ostropestřce mariánského, nicméně podle obecných zvyklostí by měla být účinná denní dávka mezi 20-300 miligramy. Pokud užíváte ostropestřec speciálně pro zdraví jater, pak se jako optimální dávka pro podporu funkce a zdraví jater doporučuje 150 miligramů denně užívaných 1-3krát denně.

Co se stane pokud si vezmu vyšší dávku ostopestřece?

Konzumace většího množství ostropestřce mariánského, než je uvedeno, může zvýšit riziko předávkování a toxicity jater. Vysoké dávky silybinu, účinné složky ostropestřce mariánského, vedly k jaterní toxicitě u lidí s rakovinou, kteří jej užívali jako léčbu. Pro zajištění bezpečnosti se při užívání ostropestřce mariánského řiďte pokyny zdravotnického pracovníka a poraďte se s ním o správném dávkování. Užívání příliš velkého množství ostropestřce mariánského by mohlo vést k dalším nežádoucím účinkům nad rámec těch, které jsou s doplňkem běžně spojovány.

Je dostupný i vjiných formách?

Obvykle je k dispozici ve formě kapslí, ostropestřec mariánský se však může pít i jako čaj. Čaj z ostropestřce mariánského v sypaném stavu a čajové sáčky s ostropestřcem mariánským jsou oblíbenou variantou pro ty, kteří chtějí využít výhod této byliny. Při konzumaci ostropestřce mariánského prostřednictvím čaje je však stále třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože obsahuje stejné účinné látky jako doplňky stravy a mohl by mít potenciální lékové interakce s některými léky. Proto se doporučuje před užíváním jakékoliv formy ostropestřce mariánského poradit se svým lékařem.

Drcená semena mohou být také použita, nicméně mají velmi krátkou dobu trvanlivosti. Výroba oleje by mohla být další možností, ale nemusí se vyvinout dostatečné množství sylimarinu pro účinnost. Nejjednodušší způsob, jak začlenit ostropestřec mariánský do stravy, jsou čerstvé plody roztlučené v kamenném hmoždíři (bez kontaktu s kovovými předměty).

Nejúčinnější forma ostopestřece mariánského

V současnosti se však stále populárněji prosazuje lipozomální technologie. Tato technika využije malých lipidových bublinek na obalení aktivní látky a efektivně ji dopravuje tam, kde je potřeba. Tento proces má až 50x lepší vstup než tradiční metody.

Musím ho cyklovat?

Užívání ostropestřce mariánského se může lišit podle konkrétních okolností. Zatímco k preventivnímu řešení případných problémů může stačit několikatýdenní kúra 2-3krát ročně, jinak tomu může být, pokud hledáte konkrétní řešení již existujícího problému. Důležité je užívat odpovídající potřebnou dávku, která je určena vybraným přípravkem – ať už v podobě oleje, drcených plodů nebo lipozomální formy. Je důležité dodržovat pokyny uvedené na obalu, protože tím zajistíte optimální přínos a výsledky.

Rizika a vedlejší účinky

Perorální užívání ostropestřce mariánského se při užívání vhodných dávek jeví jako bezpečné. Existuje však několik nežádoucích účinků, kterých byste si měli být vědomi.Patří mezi ně:

Pokud máte cukrovku, měli byste ostropestřec užívat opatrně, protože doplněk může snižovat hladinu cukru v krvi. Existují také určité obavy, že ostropestřec mariánský může ovlivňovat hladinu estrogenů. Pokud máte rakovinu prsu, dělohy, vaječníků, endometriózu nebo děložní myomy, možná byste se měli ostropestřci zcela vyhnout.

Je možná alergická reakce

Ostropestřec mariánský může u některých lidí vyvolat alergickou reakci, včetně závažné a potenciálně život ohrožující alergické reakce známé jako anafylaxe. Alergická reakce je častější u lidí, kteří jsou alergičtí na jiné rostliny z čeledi Asteraceae, jako je ambrózie, sedmikrásky nebo chryzantémy. Pokud se u Vás po užití ostropestřce mariánského objeví otok obličeje, úst nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo kopřivka, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Interakce

Než přidáte ostropestřec mariánský do svého denního režimu, poraďte se se svým lékařem, protože se může vzájemně ovlivňovat s mnoha léky. Ujistěte se, že jste učinili všechna potřebná opatření, zejména pokud máte cukrovku nebo užíváte léky, které léčí vysoký cholesterol, infekce, nespavost nebo krevní tlak.

Celkově se zdá, že ostropestřec mariánský je při perorálním užívání v přiměřených dávkách bezpečný. Existuje však několik nežádoucích účinků, kterých byste si měli být před užíváním tohoto doplňku vědomi. Navíc u lidí, kteří jsou alergičtí na jiné rostliny z čeledi Asteraceae, může být pravděpodobnost alergické reakce na ostropestřec mariánský vyšší. Jako vždy se před užíváním jakýchkoli doplňků poraďte se svým lékařem, abyste se ujistili, že jsou pro vás vhodné.

Jak ho skladovat

Aby si doplňky stravy s ostropestřcem mariánským zachovaly svou účinnost, je důležité je pečlivě skladovat. Nejlépe je uchovávat je na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla, bezpečně uzavřené a mimo dosah domácích zvířat a dětí. Kromě toho nezapomeňte zlikvidovat doplněk stravy po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě výrobku. Správná péče při skladování doplňků stravy s ostropestřcem mariánským vám pomůže získat z nákupu co největší užitek.

Doplňky stravy s podobnými účinky pro vaše zdraví

Věděli jste však, že existují i jiné doplňky stravy, které fungují podobně jako ostropestřec mariánský?

Pokud máte zájem prozkoumat alternativní možnosti zlepšení zdraví jater, čtěte dále:

Kurkuma

Studie na zvířatech i na lidech prokázaly, že kurkumin, účinná složka kurkumy, může pomoci při cirhóze. Nedávná pilotní studie zjistila, že u lidí s cirhózou, kteří užívali 1000 miligramů kurkuminu denně po dobu tří měsíců, se snížila závažnost onemocnění a snížilo se skóre aktivity cirhózy ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo.

Vitamin E

Vitamin E je důležitá živina, která působí jako antioxidant. Tyto antioxidační účinky mohou být prospěšné pro osoby s chronickou hepatitidou C. V jedné malé případové studii zahrnující deset osob s hepatitidou C se u těch, kteří denně užívali doplňky stravy s vitaminem E, po dvou týdnech zlepšily hladiny jaterních enzymů ve srovnání s těmi, kteří doplňky stravy neužívali.

Resveratrol

Tato přírodní sloučenina se nachází v červeném víně a některých druzích ovoce, jako jsou hrozny a borůvky. Studie naznačují, že může pomoci chránit játra před poškozením způsobeným užíváním alkoholu nebo jinými toxiny tím, že pomáhá snižovat zánět a úroveň oxidačního stresu v jaterních buňkách.

Jak vidíte, existuje mnoho alternativ , pokud jde o zlepšení celkového zdraví jater. Jako vždy je důležité, abyste se před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu poradili se svým lékařem, abyste zajistili svou bezpečnost a nejlepší možné výsledky.

Často Kladené Otázky

Závěrem

Ostropestřec mariánský je doplněk stravy s mnoha potenciálními zdravotními přínosy, od ochrany jater a detoxikace až po lepší trávení. Dbejte na jeho správné skladování a v případě jakýchkoli otázek nebo obav se poraďte se svým lékařem. Kromě toho existuje několik alternativ, které mohou nabídnout podobné zdravotní výhody jako ostropestřec mariánský, například kurkuma, vitamin E a resveratrol. V konečném důsledku vám přidání těchto doplňků do každodenní rutiny může pomoci zlepšit celkové zdraví a pohodu jater.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
Jak Jednoduše Urychlit
Spalovaní Tuku?
To vše se dozvíte v našem ebooku!
E-book ► Nejlepší Rady Pro Nastartování Hubnutí Tento Týden ZDARMA!
E-book ► Nejlepší Rady Pro Nastartování Hubnutí Tento Týden ZDARMA!