Stádia Parkinsonovy Choroby

Stádia Parkinsonovy Choroby

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná, progradující (zhoršuje se s časem), invalidizující nemoc s pomalým vývojem. Nemocný prochází čtyřmi vývojovými fázemi. Jejich délka a projevy jsou velice individuální a liší se jedinec od jedince.

Parkinsonova nemoc je progresivní, nevyléčitelné, invalidizující onemocnění, které postihuje motorický systém. Začíná třesem a ztuhlostí v pažích a nohou, což vede ke zpomalení pohybu, jak nemoc postupuje.

Stádia Parkinsonovy nemoci

První stadium Parkinsonovy choroby je charakterizováno mírnými příznaky, jako je třes nebo ztuhlost jedné nebo obou paží nebo nohou.

Druhý stupeň je charakterizován pomalou chůzí a pohyby paží. V této fázi mohou pacienti také pociťovat potíže s chůzí po nerovném povrchu, potíže s otáčením v posteli v noci a problémy s rovnováhou.

Třetí stupeň je charakterizován obtížnou chůzí po rovině; to může být doprovázeno šouravou chůzí nebo nerovnováhou při stání. Čtvrté stadium onemocnění je charakterizováno těžkým postižením, které vyžaduje pro mobilitu invalidní vozík; může také zahrnovat svaly.

Postihuje více než 6 milionů lidí na celém světě. Je to také zvládnutelné onemocnění, jehož příznaky často kolísají a v průběhu času se zlepšují.

1.stádium choroby

Tato fáze je charakterizována prvními příznaky, diagnózou a oznámeními. Je to také adaptační fáze, která je velmi dobrá.

První rok onemocnění obvykle zahrnuje následující:

– Pacient bude lépe rozumět tomu, čím prochází, a jak svůj stav zvládat.

– Budou více motivováni zůstat zdraví, jakmile se začnou cítit lépe.

– Budou mít vyšší pocit sebeúcty, když se dozví více o svém stavu a o tom, co to pro ně znamená.

Toto je příklad toho, jak může úzkost ovlivnit váš pracovní výkon.

Pacient si začíná uvědomovat, že je unavenější, jeho pracovní výkonnost klesá, je zpomalený, pokud dokonce dostane chřipku. Začne pociťovat úzkost a obavy z těchto příznaků.

Pacient si uvědomuje, že tyto příznaky jsou způsobeny stresem a úzkostí. Rozhodne se začít podnikat kroky ke zmírnění příznaků tím, že bude doma a se svým terapeutem provádět relaxační cvičení.

Parkinsonova choroba je onemocnění, které postihuje nervový systém. Způsobuje různé příznaky, které zahrnují třes, ztuhlost a svalovou ztuhlost.

Parkinsonova choroba je progresivní neurologická porucha, která ovlivňuje pohyb a může způsobit třes, nemotornost a potíže s koordinací. Je spojena s demencí v pozdějších fázích.

Parkinsonova choroba je po Alzheimerově chorobě druhou nejčastější neurodegenerativní poruchou u dospělých ve věku 60 let a starších. Existují dva typy Parkinsonovy nemoci: idiopatická Parkinsonova nemoc (idiopatický znamená „neznámého původu“) a Parkinsonova nemoc způsobená jinými faktory, jako je poranění hlavy nebo poškození mozkových buněk související s drogami (sekundární parkinsonismus).

2.stádium choroby

Fáze dvě připomíná klid po bouřce. Díky léčbě se život vrací do svých bývalých kolejí. Léky zmírňovaly příznaky, na které si pacient zvykl.

Pacient žije s vysilujícími symptomy již desítky let a řadu let se také potýká se svým duševním zdravím. Rodina a přátelé pacienta podporovali v těžkých časech, ale nyní se snaží najít cestu z koloběhu života bez léků.

Fáze dvě připomíná klid po bouřce. Díky léčbě se život vrací do svých bývalých kolejí. Léky zmírnily příznaky, na které si pacient zvykl, a nyní je schopen znovu žít normální život bez strachu z relapsu nebo recidivy

O svém osobním životě postupně informuji své přátele, spolupracovníky a známé. Nebo spíš se nemusím nijak omezovat a můžu si užívat věci, které chci dělat..

3.stádium choroby

Kolísání hybnosti je v lékařské oblasti běžným jevem. Tyto výkyvy jsou obvykle pozorovány na stavu pacienta a jeho účincích léků.

To lze přičíst dvěma hlavním faktorům:

– Stav pacienta v čase kolísá.

– Lék nemá na pacienta takový účinek, jak se očekávalo

Musíme si uvědomit, že nemoc nabírá na síle a kolísání pohybů komplikuje. Vyrovnat se s touto nemocí není jednoduchý úkol.

Do té doby bylo možné nemoc uvést do života a vyrovnat se s ní. Nyní je to kvůli jeho rostoucí prevalenci obtížnější.

4.stádium choroby neboli poslední stádium

Jde o fázi útoku, kdy nemoc zabírá veškerý prostor. Dochází k poruchám, které mají významný vliv na každodenní život pacienta a jeho život.

Nejčastějšími příznaky této fáze jsou: anorexie, deprese a úzkost. To je, když pacienti mohou začít mít pocit, že už bez své nemoci nemohou žít.

Pokud se vy nebo někdo, koho znáte, potýkáte s touto fází, požádejte o pomoc svého lékaře.

Konečná fáze Parkinsonovy choroby: Jaký je nejnovější výzkum a kde jsme nyní

Nejnovější výzkum ukázal, že existuje několik věcí, které lze udělat, aby pomohly pacientům v konečném stádiu PD.

Závěrečná fáze léčby Parkinsonovy choroby je obtížná. Není snadné najít rovnováhu mezi potřebou léků a potřebou fyzické aktivity. Pacienti by se měli postarat o to, aby zůstali fyzicky aktivní, a také by měli dodržovat rutinní užívání léků.

Je důležité si pamatovat, že pacienti by neměli přestat užívat své léky bez předchozí konzultace se svým lékařem.

S pokrokem v technologii mohou lidé s pokročilou Parkinsonovou chorobou žít život, který je nejen naplňující, ale také pohodlnější.

Být diagnostikován s neurologickou poruchou může být obtížné jak pro pacienty, tak pro jejich rodiny. Může přinést mnoho problémů, zejména pokud jde o nalezení účinné léčby.

Pokročilá PD je obvykle spojena se zhoršenou kvalitou života. Znamená to, že pacienti se musí každodenně potýkat s problémy života s touto nemocí. S pomocí technologií a asistentů AI jsou schopni žít svůj život bez těchto bojů.

Závěr

Vědci se již řadu let snaží najít řešení tohoto stavu. Nejnovější medikamentózní léčba, nazývaná hluboká mozková stimulace, ukázala některé slibné výsledky u pacientů s Parkinsonovou chorobou v konečném stádiu.

Vědci zjistili, že DBS může pomoci zlepšit motorické funkce a snížit třes u pacientů s pokročilou Parkinsonovou chorobou. Stále však existuje mnoho otázek o této terapii, které je třeba zodpovědět, než ji lze považovat za standardní možnost léčby.

Budoucnost medikamentózní léčby konečného stádia Parkinsonovy choroby se zdá slibná, ale stále existuje mnoho otázek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via