Pyruvát: Anion Kyseliny Pyrohroznové - Jak vám pomůže zhubout

Pyruvát: Anion Kyseliny Pyrohroznové – Jak vám pomůže zhubout!

Pyruvát je aniont kyseliny pyrohroznové, tříuhlíkaté molekuly. Kyselina pyrohroznová je produktem glykolýzy a přeměňuje se na acetylkoenzym A a poté na oxid uhličitý a vodu. pyruvát má v těle několik rolí, mimo jiné jako substrát pro Krebsův cyklus, jako zdroj energie a jako signální molekula.

Pyruvát a kyselina pyrohroznová využití ve sportu a fitness

Pyruvát i kyselina pyrohroznová se ve sportu a fitness používají jako substrát pro Krebsův cyklus, jako zdroj energie a jako signální molekula. Pyruvátový aniont je také zodpovědný za chuť kyselého ovoce.

Co je pyruvát?

Pyruvát je tříuhlíková molekula, která je produktem glykolýzy. Přeměňuje se na acetylkoenzym A a poté na oxid uhličitý a vodu. Pyruvát má v těle několik funkcí, mimo jiné je substrátem pro Krebsův cyklus, zdrojem energie a signální molekulou. Kyselina pyrohroznová je také zodpovědná za chuť kyselého ovoce.

Úloha pyruvátu v těle

Pyruvát má v těle několik funkcí, mimo jiné je substrátem pro Krebsův cyklus, zdrojem energie a signální molekulou. Pyruvát je také zodpovědný za chuť kyselého ovoce.

Pyrohroznová kyselina na hubnutí

Bylo prokázáno, že kyselina pyrohroznová pomáhá při hubnutí. Je substrátem pro Krebsův cyklus, takže pomáhá dodávat tělu energii. Je také signální molekulou, takže může pomáhat regulovat metabolismus. kyselina pyrohroznová je také zodpovědná za chuť kyselého ovoce, což může pomoci snížit chuť k jídlu.

Jak funguje

Pyruvát je klíčovou molekulou v tělesném metabolismu. Vzniká jako konečný produkt glykolýzy a je zodpovědný za přenos fosfátové skupiny z fosfoenolpyruvátu na ADP za vzniku pyruvátu a ATP. Tato základní reakce se nazývá fosforylace substrátu a představuje jeden ze základních kroků při tvorbě ATP během glykolýzy.

Odbourávání pyruvátu závisí na tom, zda má buňka k dispozici dostatek kyslíku. V případě jeho nedostatku dochází k anaerobní přeměně na laktát spojené s oxidací kofaktoru NADH. Laktát jako stejně kyselý metabolit okyseluje okolní prostředí, a tím kladezatížení vnitřního vyrovnávacího systému.

Většina pyruvátu je metabolizována tzv. pyruvátdehydrogenázovým komplexem na acetyl-CoA a oxid uhličitý. Tato reakce je však ireverzibilní, a tak pokud je zapotřebí glukoneogeneze, musí být pyruvát tvořen jinými reakcemi. Funkce tohoto komplexu je velmi citlivě regulována přítomností určitých metabolitů:

pozitivní – AMP, ADP, pyruvát

negativně – ATP, GTP

Hraje důležitou roli v glukoneogenezi. Enzym pyruvátkarboxyláza kaboxyluje pyruvát na oxalacetát. Oxaloacetát se přeměňuje na fosfoenolpyruvát (součást glukoneogeneze i glykolýzy).

Pyruvát je také klíčovou molekulou v metabolismu aminokyselin. Transaminací pyruvátu vzniká alanin. Pyruvát je konečným produktem katabolismu uhlíkových řetězců aminokyselin cysteinu, serinu, glycinu, treoninu a alaninu.

Úloha pyruvátu v metabolismu organismu je důležitá a citlivě regulovaná mnoha faktory. Hraje zásadní roli v glukoneogenezi – procesu tvorby nových molekul glukózy z nesacharidových prekurzorů – a také v glykolýze, procesu, při kterém se štěpí glukóza za vzniku.

Závěrem

Pyruvátový aniont kyseliny pyrohroznové je zodpovědný za chuť kyselého ovoce, hubnutí a je substrátem pro Krebsův cyklus. Bylo prokázáno, že kyselina pyrohroznová pomáhá při hubnutí bez doplňků stravy. Pro hubnutí je nezbytný spánek.Správný odpočinek pomůže kyselině pyrohroznové regulovat metabolismus, snížit chuť k jídlu a podpořit zdravé složení těla.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share via
JAK ZRYCHLIT
METABOLISMUS?
Jak rychle a bez námahy
Spálit Tuk?
To vše se dozvíte v našem ebooku!
E-book ► důležitá pravidla hubnutí tento týden zcela ZDARMA!
E-book ► důležitá pravidla hubnutí tento týden zcela ZDARMA!